116  billeder  omkring Sottrup Kirke 

Udefra   -   Indefra   -    Oppefra  

KIrkeagervej

Spørg nærmere til:

Guidede busture i området

Byrundvisninger

Slotsture

Foredrag

Andre Informationer

    Quick Links

 

 

            Sottrup kirke

 

 

Med mine kalkmalerier forestiller jeg mig at være i Paradisets have,- for kirken er jo en forgaard til paradiset.”

     Dette skrev Oluf Bang i 1877 iHistoriske skitser fra Dybbøl sogn”, 

at st  at kunstneren Peter Lyrikt sagde i 1525, da han malede kalkmalerierne.

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com  

Peter Duus Andersen - Turarrangør & Fortæller -  peterduus@mail.dk

Landsbyen Sottrup ligger midt på halvøen Sundeved i Sønderjylland, ikke langt fra Dybbøl, der i 1849 og 1864 var skueplads for blodige kampe i krigene mellem Danmark og Tyskland.

Den højt beliggende kirke ses viden om i landskabet pga. tårnet med det usædvanligt høje spir - omtrent 4 gange så højt som selve kirkebygningen.

Spiret har flere gange været ramt af lynet, senest 1860. Det nuværende spir er det tredje i rækken, og er opbygget - dog en smule lavere(!) - med forbillede i et ældre spir, der styrtede ned 1625. Selve kirkebygningen (skib og kor) stammer fra romansk tid (1050-1250), mens tårnet i sin oprindelse går tilbage til 1400-tallet.

I kirken hænger 2 mindetavler, med omtale af tårnets ødelæggelser. Af inventaret i øvrigt er særlig prædikestolen fra 1642 bemærkelsesværdig. Den er skåret af Claus Gabriel fra Flensburg, der af Christian IV senere blev ansat som slotssnedker på Frederiksborg. Altertavlen fra 1783 er udført af en lokal mester, snedker Christensen fra Sottrup, med anvendelse af dele (søjler og ornamenter) fra en ældre tavle fra 1703.

Også orglet, som er fra 1844, kan siges at være bygget af lokale folk, nemlig
Marcussen & Reuter, som indtil 1830, hvor firmaet flyttede til Aabenraa, drev orgelbyggeri på et husmandssted i Sottrup sogns østlige del, tæt ved Alssund.                               Klik:
 
Kirkens hjemmeside

 Kalkmalerier malet af Peter Lypt(?)k 1525

 Foto af Peter Duus
 KLIK:  Forsamlingsgaarden Sundeved