Guidede ture med fortællinger

Fra området - Als og Sundeved

Spørg nærmere til:

 

Guidede busture i området

Byrundvisninger

Slotsture

Foredrag

Andre Informationer

    Quick Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com  

Peter Duus Andersen - Turarrangør & Fortæller -  peterduus@mail.dk

Læs mere

    Broager kirke

     

Om Broager Kirkes tårn fortæller et gammelt sagn, at i et slot på Smøl Vold boede to søstre, der var sia­me­sis­ke tvil­linger og sam­men­vok­se­de ved lænden. Den ene døde før den anden, men man turde ikke skille dem ad for at redde den le­ven­de, og nogle dage efter døde hun også.
    Den længst­lev­en­de bestemte, at slot og gods skulle sælges, og en kirke bygges for peng­ene. Det blev Bro­ag­er Kirke. Til minde om søs­trene blev tårnet rejst med dob­belt spir. Det høj­este spir minder om den søster, der levede længst.

Broager Kirke kendes fra 1209. Den er bygget af mun­ke­sten i sidste halvdel af 1100-tallet, først apsis, så kor og så skib. Den rom­anske byg­ning havde runde buer og små højtsiddende vinduer. Det meget brede tårn fra omk. 1300 er sen­romansk, hvorimod spirerne fra omk. 1400 er gotiske.
    Ligeledes gotiske og fra omk. 1500 er sakristi og de to sideskibe, der sammen med kirkens hovedskib danner et kors, hvor sideskibene er korsarme.
    Endnu i gotisk tid er et fladt plankeloft blevet er­stat­tet af høje spids­bu­ede hvælv­in­ger. Derfor ses i kor og hoved­skib et sam­men­stød mel­lem det ro­man­ske (rund­bu­ede) og det go­tiske (spids­bu­ede).

Kirken er viet til Jomfru Maria,                                                                            men er bedre kendt for sin til knytning til Sankt Jørgen.
    Det skyldes, at det i ældre tid var almindeligt at indrette et kapel, tilegnet Sankt Jørgen, i kirker, der lå ved hovedfærdselsårer, som f. eks. Flensborg Fjord.

 

Over de faldne fra krigen 1914-18 findes der en mindehøj på Broager Kirke­gård. Mindehøjen blev indviet den 19. november 1922 ved en fest­guds­tjeneste. Højen er 17 meter i diameter ved foden, 3 meter høj og 9 meter i diameter på toppen. På toppen er rejst en sten med følgende ind­skrift: Sten satte Broager land sønner til minde faldne i krigen 1914-18. Der er på højens top plantet 9 egetræer, et for hver af sognets 9 byer. Ved høj­ens bund er anbragt 165 sten med 190 navne på de faldne i krigen.

Kalkmalerierne er malet af samme maler både i Broager og Sottrup kirke omkring 1525. Peter Lyptk (?)

Klokketårnet