Guidede ture med fortællinger

 

  

 

   

  

 

  

 

Fra området - Als og Sundeved

Spørg nærmere til:

Guidede busture i området

Byrundvisninger

Slotsture

Foredrag

Andre Informationer

    Quick Links

 

   

         

 

 

 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com  

  Peter Duus Andersen - Turarrangør & Fortæller -  peterduus@mail.dk

  Dybbøl Banke  1864 - sådan startede krigen

Før 1864 bestod det danske monarki af tre hoveddele: selve kongeriget Danmark, samt hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Dertil kom de økonomisk mindre betydningsfulde dele: Lauenburg (dansk fra 1814 som "kompensation" for Norge), Island og Færøerne plus kolonierne Grønland og de Vestindiske øer. Riget kaldtes Helstaten Danmark og var en multinational stat.

Kongeriget Danmark havde med grundloven i 1849 fået en fri og moderne forfatning, men denne gjaldt ikke i hertugdømmerne! Her var den danske konge i realiteten stadig enevældig hersker med rådgivende stænderforsamlinger.

Med novemberforfatningen i 1863 lavede den danske regering en fællesforfatning for kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig. Men grundloven fra 1849 blev ikke dermed udstrakt til at gælde i Slesvig, selv om dette havde været de nationalliberales hensigt lige siden 1849. Dette skridt turde regeringen trods alt ikke tage, så længe hele den sydlige del af Slesvig ikke ønskede at indgå i kongeriget. Man ønskede i stedet en slesvig-holstensk delstat optagelse i Det tyske Forbund.

Det tyske Forbund (Forbundsrådet) besluttede den 7. december 1863 som reaktion på den danske novemberforfatning, der var i strid med aftaler indgået i London i 1851-52, at foretage en eksekution (gennemtvinge Det tyske Forbunds vilje) i Holsten og Lauenburg.

Juleaften 1863 gik 12.000 sachsiske og hannoveranske soldater ind i Lauenburg og Holsten. De danske tropper stationeret i de to hertugdømmer trak sig uden episoder tilbage til Slesvig.

Østrig og Preussen krævede den 16. januar 1864 novemberforfatningen trukket tilbage inden to dage - hvilket var umuligt - og derpå rykkede også østrigske og preussiske tropper ind i Lauenburg og Holsten. Den 1. februar 1864 fortsatte disse tropper ind i Slesvig. Dette var ikke længere en forbundsdagsbeslutning, så nu var der tale om egentlig krig mod Det danske Monarki!