Guidede ture med fortællinger

Billederne af byggeriet er taget af Als og Sundeved Fotoklub    Klik på

  Alsion Galleri    

 

Fra området - Als og  Sundeved

Spørg nærmere til:

Guidede busture i området

Byrundvisninger

Slotsture

Foredrag

Andre Informationer

   

 

 

 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com  

  Peter Duus Andersen - Turarrangør & Fortæller -  peterduus@mail.dk

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-eller, hvad med en hyggelig eftermiddag ud i landskabet

     med afstikkere til en Slotspark, en hyggelig kirke, 

     ud i Nørreskoven, en slotstur eller andet efter ønske.

   - OG-OG i egne biler og med termokanden 

     som en lille nabo-, familie- eller

 

 .  

 

Rundvisningen varer 1-1,5 time og bestilles direkte hos ALSION  HER eller ovenst. mail adr.  

         A L S I O N

 

          http://www.alsion.dk/

SÅDAN

Historien og visionen

Projektet er skabt på baggrund af, at Syddansk Universitet, Bitten & Mads Clausens Fond og Sønderborg Kommune i 2000 blev enige om at skabe et unikt byggeprojekt, der i særlig grad skulle skabe sammenhæng mellem uddannelse og forskning, have en markant arkitektonisk værdi og være et fælles projekt mellem det offentlige og

det private erhvervsliv.

Under projektets tilblivelse opstod der en mulighed for, på grundlag af en donation fra Fonden Realdania, at indarbejde en koncertsal i projektet. Ved Sønderborg Kommunes involvering blev det også muligt at indføje nye hjemstedslokaler for Sønderjyllands Symfoniorkester, og endvidere at skabe et nyt havnebyrum.

Forskning i et støvfrit miljø skaber nye arbejdspladser 

Syddansk Universitet i Sønderborg får avancerede rentrumsfaciliteter, der beslaglægger ca. 700 etagekvadratmeter.

Bitten & Mads Clausens Fond har doneret 25 mio. kr. til indretningen for at fremme high tech forskning inden for mikroelektronik og nanoteknologi.

   En af Europas ypperste koncertsale   Det internationale akustiske konsulentfirma, Arup Acoustics, har spillet en central rolle i planlægningen af konstruktionen af den nye koncertsal i Sønderborg. Arup Acoustics har stor international erfaring og en stærk kompetence, der betyder, at der sikres optimale akustiske forhold.

SDU - Syddansk Universitet blev etableret ved en fusion i 1998 mellem Odense Universitet, Handelshøjskole Syd/Ingeniørhøjskole Syd og Sydjysk Universitetscenter. Pr. 1. januar 2006 indfusionerede Syddansk Universitet Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og etablerede i den forbindelse Det Teknisk Fakultet.Pr. 1. januar 2007 er Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Handelshøjskolecentret i Slagelse ligeledes blevet indfusioneret i Syddansk Universitet. SIF opretholder sin status som et nationalt folkesundhedsinstitut og vil fortsat være placeret i København. Handelshøjskolecentret bliver et institut under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og udgør SDUs campus i Slagelse.

I 2006 fejrede universitetet sit 40-års jubilæum, da det tidligere Odense Universitet blev etableret i 1966.

Grundstenen nedlagt

den 8. nov.2004

 Resultatet af 14 ingeniørstuderendes samarbejde med Linak og forskerparken

Atter en pris til Alsion. 

I 2008 fik Alsion

 2.prisen af 90 byggerier

 på EXPO REAL I München