Foredrag med billeder via protektor

Til møde i Tyskland om dansk smøreksport

Ældste søn, der simulerede lam i 3 år, og undgik at komme i en "fremmed" krig.

    Quick Links

 

                             

 

              Billeder omkring  Farfars dagbog    

     - og her om, hvad han skrev i dagbogen

 

 Træk fra farfars liv :                                           

Farfar's Dagbøger fra 1916 og 1921    
  Fortælling med pc projektor.


   Min farfar's dagbøger gennem mange år, er alle gået  tabt på nær to årgange. Kun de fra 1916 og 1921 er i behold.
  I dagbogen fra 1916 fortælles, at  "vi" er midt i 1. verdenskrig,
  og som Sønderjyde måtte også farfars sønner i krig.

  Han skrev om, da to af hans sønner faldt det år. Men der var ialt fem af hans sønner, som var "krigsmodne". Vi hører om deres skæbner og andre genvordigheder.
  Farfar søgte trøst i Gud.

  Dagbøgerne giver et godt indblik i, folks levevilkår på egnen i krigens år. Der var knaphed på næsten alt, og de få fornødenheder man kunne købe, var meget dyre. Priserne angives.
  Farfar holdt sig ret orienteret, og havde en del bestyrelsesposter.
  Ud fra de tilgængelige informationer, naturligvis kun fra tysk side,  skrev  farfar om krigens gang !!
Han skriver også i sin dagbog fra 1921 , bl.a. da han lige efter Genforeningen den 27. maj 1921 blev inviteret af Kng. Chr. X ombord på Kongeskibet, der lå til kaj ved Sønderborg Slot.

              

Copyright ® 2003 CompanyName.com  

Peter Duus Andersen - Turarrangør & Fortæller -  peterduus@mail.dk

Mange danskere blev i 1914 taget tilfange af tyskerne. Først indsat på Sønderborghus og siden ført ned til Sønderborg Slot. Fotoet viser fangerne - her iblandt farfar-på vej til Slottet.
 Retur til Fortællinger