Guidede ture med fortællinger

Fra området - Als og Sundeved

Spørg nærmere til:

 

Guidede busture i området

Byrundvisninger

Slotsture

Herman Bang

 

    Quick Links

 

   

 

 

 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com  

  Peter Duus Andersen - Turarrangør & Fortæller -  peterduus@mail.dk

   

Hjemmesiden er under opbygning

 Kirken, der tidligst er nævnt 13431, skal ifølge cii usikker meddelelse have været viet S. Clemensz. Om kirkens forhold er i øvrigt meget lidt kendt; som øens andre kirker kom den i hvert fald ved reformationen under landsherren, fra 1544 kongen3, og overgik 1754 til hertugen af Augustenborg4. 1848—52 overtoges den af den danske stat.

 

Inventaret præges af restaureringen 1939/40, der lededes af to bygningskyiidige lærere på »Danebod« højskole23. Fra middelalderen er døbefonten (vistnok fra begyndelsen af 1500'rne), det sengotiske krucifiks og alterstagerne bevaret, mens baroktiden er repræ­senteret af Ernst Giinter Lunds altertavle og Hans Christian snedkers prædikestol såret Fig. ti. Asserballe. Altertavle 1719, skåret af Ernst Gimter Lund, med samtidige malerier

Mindetavle over lakob Jakobsen, f. 7. nov. 1742, d. 14. april 1834, og hustru Elisabeth, d. 27. jan. 1848 »i sit 92. Aar«. »Til taknemligt Minde om det af Jakob Jakobsen stiftede Legat«. Sandstenstavle hvorunder lille »legat-tavle«, indmuret udvendig i vestforlængelsens vestmur. Stifteren af ZOO i Kbhvn.

Herman Joachim Bang (20. april 1857 - 29. januar 1912) var en dansk forfatter og journalist. Han blev født i Asserballe på Als i det daværende hertugdømme Slesvig, og døde i Ogden City, Utah, USA under en oplæsningsturné. Herman Bang er især kendt for sin impressionistiske skrivestil.

Hans romandebut i 1880 med bogen Haabløse slægter vakte furore, da der i bogen skildredes, hvorledes en moden kvinde, grevinde Hatzfeldt, forfører den unge hovedperson William Høg. Der blev anlagt sag mod Bang, og 23. juli 1881 faldt dommen, der lød på 100 kr. bøde eller 14 dages fængsel, såfremt bøden ikke kunne betales. Bogen blev beslaglagt.

    Asserballe kirke