Guidede ture med fortællinger

Blodkapellet & Altertavle

Spørg nærmere til:

Guidede busture i området

Byrundvisninger

Slotsture

Foredrag

Andre Informationer

    Quick Links

 

   

 

 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com  

  Peter Duus Andersen - Turarrangør & Fortæller -  peterduus@mail.dk

    

Hjemmesiden opdateres jævnligt
Lysabild kirke

Als Sønder hr., Sønderborg amt, Haderslev stift. Sønderjylland. Kirken har muligvis været viet til Sankt Mikael i middelalderen. En skriftlig kilde fra o.1170 fortæller om et mirakel i en kirke på Als, hvor altervinen forvandledes til korporligt blod, formodentlig er miraklet sket i Lysabild. Kirken består i sin kerne af romansk kor og skib opført af munkesten o.1200. Skibet er tidligt blevet forlænget mod vest. I begyndelsen af 1400-tallet opførtes to sammenhængende kapeller mod nord, det vestre kaldes Helligblodskapellet. Nogenlunde samtidigt opførtes tårnet, hvis overdel stammer fra 1763. I 1782 opførtes et sideskib mod syd. Kirken har været en søgt valfartskirke.

Kirken fik indbygget hvælv i begyndelsen af 1400-tallet. Altertavlen er en rokokoopbygning fra 1791, i midterfeltet er indsat en samtidig kopi efter Correggio. Prædikestolen er fra 1795. I kirken ses et korbuekrucifiks fra anden halvdel af 1400-tallet. I nordkapellet står en fontefod fra en romansk granitfont. Orglet er leveret af Furtwängler & Söhne i 1878.

I nordkapellet afdækkedes i 1949 sengotiske kalkmalerier som dateres til o.1425. De er enkle og uskolede men med stor kunstnerisk kraft. I østkappen ses en Korsfæstelsesgruppe, man kan ane Maria og Johannes samt to engle. I vestkappen ses Gethsemane. Billederne er hårdt medtagne, men den kraftige røde farve i Kristus kjortel fremhæver det inderlige og fromme. I hvælvets top ses en mand med rundpuldet hat. I sviklerne ses store figurer og vrængmasker, alle med svikkelhullet som mund.

Kirkens døbefont er en gotlandsk kalkstensfont med bægerblade på kummen. Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Rundbuede bægerbladsfonte.

 Moses med to horn i panden.