Guidede ture med fortællinger

Louise Augusta &

Hertug Frederik Christian

Spørg nærmere til:

Guidede busture i området

Byrundvisninger

Slotsture

Foredrag

Andre Informationer

    Quick Links

 

   

 

 

 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com  

  Peter Duus Andersen - Turarrangør & Fortæller -  peterduus@mail.dk

     

     

Augustenborg
 Fra museet og fra Slotskirken

Slottet, som det ser ud i dag, blev bygget I årene 1770-1776, men det første Augustenborg Slot opførtes allerede i midten af 1600-tallet af Hertug Ernst Günther i forbindelse med erhvervelsen af de to landsbyer Steffensbøl og Sebbelev i 1651. Så­ledes opstod Augustenborg slot og by, opkaldt efter Ernst Günthers gemal­inde Augusta.

l starten af 1700-tallet påbegyndte Hertug Christian August så småt op­førelsen af det, der senere skulle blive det barokslot, vi kender i dag. I 1733 byggede man den første marstald-bygning (Navnet er udtryk for en fyr­stelig stald), og i 1764 fulgte den næste. Klokketårnet opførtes i årene 1765-1767, og de tilstødende bygninger er fra samme tidsrum.

I årene 1770 til 1776 opførtes så selve slottet. Af til­bygninger blev der bygget i 1786 palæ­et og i 1807 kavalerbygningen.

Slottet var hertugernes residens til 1848, hvor hertugen forlod slottet sammen med sin familie. Herefter fungerede slottet som lazaret i begge slesvigske krige samt en kort tid som garnison. Fra 1878 -1919 var slottet tysk lærerindeseminarium. Efter genfor­eningen indrettedes slottet i 1932 til psykiatrisk hospital, og som et sådant fungerer det stadig.

 

Kun få uger efter hertugfamiliens hovedkuls flugt den 26. marts 1848 blev slottet inddraget af den danske hær til lazaret og fyldt med i hundredvis af sårede soldater. I den østlige udkant af flækken blev der anlagt en lille kirkegård og under treårskrigen 1848-50 blev i alt 241 soldater begravet her. Under den korte, men blodige krig i 1864 var der også lazaret på Augustenborg, og der blev begravet 374 på kirkegården. De sidste militære begravelser er et par faldne fra den fransk­tyske krig 1870-71. I 1869 blev kirkegården udvidet, så den også kunne rumme civile begravelser, og i 1874 blev sognet udskilt fra Ketting, og slotskirken har siden været benyttet som sognekirke.

Fra oktober 1850 og frem til 1864 blev slottet benyttet som dansk og derefter frem til 1876 som preussisk kaserne. Fra 1878-1919 husede slottet et preussisk kvindeseminarium, for endelig i 1930-32 at blive ombygget til hospital for sindsli­dende.

 H. C. ANDERSEN digtede i parken

Den 27. maj 1786 blev så den knapt 15-årige prinsesse Louise Augusta af Danmark og Norge viet i Christiansborg Slotskirke til prins Frederik Christian af Augustenborg. Hermed var au­gustenborgerne kommet helt til tops på rangstigen, og famili­en omtaltes herefter officielt som "yngre kongelig linie".   At arveprins Frederik fire måneder senere blev far til en lille dreng, slog ikke noget skår i augustenborgernes selvfølelse og forhåbninger.

 

Ved gentagne gange at yde Baggesen økonomisk støtte og ved, med denne som mellemmand, at yde den berømte tyske digter Schiller en treårig betydelig pengebeløb - indlage den augustenborgske prins sig fortjeneste som en af tidens srore mæcener.!

1793 gav Fr.Chr. for anden gang Jens Baggesen en rejseunderstøttelse. Formålet var at han skulle lave undersøgelser om "Illuminaterne" og Frimurerlogen for at søge efter større forståelser mellem mennesker.

1845 er HCA  på Gråsten slot og fester med, med omgangskredsen. Her skrev han "Mit livs eventyr", ligesom han også flere gange besøgte hertugen på Augustenborg slot.

  

 Se billedgalleriet HER
Slotskirken i Barok stil