Guidede ture med fortællinger

Fra området - Als og Sundeved

Spørg nærmere til:

Guidede busture i området

Byrundvisninger

Slotsture

Foredrag

Andre Informationer

    Quick Links

 

   

 

 

 

 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com  

  Peter Duus Andersen - Turarrangør & Fortæller -  peterduus@mail.dk

  elko

 

 

Bøffelkobbel Huset

Tallerken med motiv af "De sønderjydske Piger" indendørs og mindetavlen over fam. Finks betrift, der er sat uden på huset.

Krigen 1864

I flere døgn var Kathrine og Jørgen Fink værtsfolk for disse af anstrengelser segnefærdige soldater, som af Kathrine blev opvartet med varmt øl, mælk og kaffe.

Under belejringen af Dybbøl skanserne stod de danske forposter ved Bøffelkobbel, hvor der i flere dage udspandt sig mange for­post fægtninger. Mange af egnens beboere havde forladt deres hjem, og de - bl.a. Kathrine og Jørgen Fink - måtte ofte gemme sig i kældre eller andre sikre rum, for ikke at blive ramt under skududvekslingerne.

Kathrine og Jørgen Fink blev altså på deres husmandssted, mens den da 6-årige datter Marie blev bragt i sikkerhed på Broager­land. Den 22. februar 1864 var forpost fægtningerne omkring Bøffelkobbelhuset blevet meget stærke.                        

I ly af snetykningen var preusserne med en ret stor styrke ube­mærket rykket frem gennem skoven og helt frem til husmandsstedet. Den danske Feltvagt var på l00 mand, blev .ført af løjtnant Helms, man den blev omringet og alle taget til fange.

Blandt de ved denne episode faldne soldater var dragon Jens Christensen fra Spjellerup på Stevns, og infanterist Hans Hansen fra Kyse nord for Næstved. Begge blev - af hidtil ukendte årsager - bragt ind i huset hos Kathrine og Jørgen Fink.

Disse to danske soldater hviler nu i graven "ved siden af den alfar vej" ved Bøffelkobbel. Kathrine og Jørgen Fink udvalgte den bedste plads i deres forhave til et gravsted for de faldne solda­ter. Jørgen gravede selv graven, og soldaterne blev lagt i den frosne jord uden kiste, men broderligt dækket af dragonens blå kappe. De to husmands folk stod en kort stund ved den åbne grav med foldede hænder - og Jørgen udtalte stille (på dansk): Sov sødt i Jesu navn. Og så kastede han graven til.

Holger Drachmanns digt

"De vog dem, vi grov dem en grav i vor have,
lagde dem ved siden af den alfar vej,
alle vore blomster skal smykke deres grave.
Sønderjyske piger I forglemme dem ej".

 

            Digtet efter hans besøg i 1877

     hos familien Fink i Bøffelkobbelhuset .Jørgen og Kathrine Fink
 Huset ejes af De danske Forsvarsbrødre

De sønderjydske piger