Guidede ture

med fortæller-guide

 Als og Sundeved

Spørg nærmere til:

Guidede busture i området Byrundvisninger

Slotsture

 

Andre Informationedrer

 

 

 

                            

        

                

 

   

 

 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com  

Peter Duus Andersen - Turarrangør & Fortæller -  peterduus@mail.dk

HJEMMESIDEN   ER UNDER OPBYGNING

 

 

Træk af Sandbjergs historie.                                                                                        

Det var Hertug Hans den yngre, der i 1571 lod det første Sandbjerg gods bygge. Han var i grunden en gruelig karl, der ikke var særlig populær, da han nedlagde nogle landbrug i nærheden for at kunne få en masse jord, så han kunne kalde sin nye gård for et gods.

Han døde i 1622, og tre af hans sønner ejede det så på skift til 1667, hvor Hertugdømmet gik fallit (Konkurs). Kong Christian V. overtog derfor det hele, og solgte Sandbjerg gods i 1673 til amtmanden i Haderslev, Conrad Reventlow.

Det var den første Reventlow. Ialt var der 10 medlemmer af  Reventlow familien efter hinanden, der ejede Sandbjerg gods. I 1930 blev godset solgt til overretssagfører Knud Dahl og hustru Ellen Dahl, og som forærede Århus Universitet skødet på Godset i 1954. De overtog hele Sandbjerg gods i 1959. Århus Universitet bruger i dag bygningerne som kususejendom, der - efter en gennemgribende og dog nænsom restarering af de gamle bygninger og en moderniseret  indretning - i dag står som et tidssvarende kursuscenter.

Der er rigtig meget at fortælle fra Hans d. yngres tid som hertug. Han, der var søn af Kong Chr. III, var en stram herre, der af og til markerede sig i sin strenghed over for bønderne for at vise, at det var ham, der bestemte. 

Der er ikke mindre at fortælle fra Reventlowernes perioder, som ejere. De var bare af en anden skole og havde mere interesse i hele Danmarks politik. Altså i hele landets befolkning. Flere af de Revenlowske ejere af Sandbjerg blev enda Danmarks Statsministre. Man giftede sig endog ind i kongefamilien.

Der er mange gode historier omkring Sandbjerg gods.     

 Tilbage til Sandbjerg